Nettlenker

Barnasside.no
http://www.barnasside.no/

Barnehage.no
http://www.barnehage.no/

Barnehageforum
http://www.barnehageforum.no/

Barneombudet
http://www.barneombudet.no/

Lov om barnehager (Lovdata)
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Namdalsavisa
http://www.namdalsavisa.no/

NRK Super
http://nrksuper.no/superbarn

Private barnehagers landsforbund
http://www.pbl.no/

Regjeringen.no (barnehager)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Skreifestivalen
http://www.skreifestivalen.no/

Vikna kommune
http://www.vikna.kommune.no/

Ytringen
http://www.ytringen.no/